Ortak olanlar ya da “ortak şeyler”, herkes tarafından birlikte sahiplenen, hiçbir kişi, şirket ya da kuruma ait olmayan şeylerdir. Mesela tohumlar, sokaklar, özgür yazılım ya da vikipedi gibi…

Comunes girişiminin temel amacı eylemleriyle ortak olanların korunmasını ve yaygınlaştırılmasını cesaretlendirmektir. Comunes yaklaşımında, ortak olanlar eylemlere rehberlik eden temel kavramdır. Üç prensip çerçevesinde alternatiflerin keşif ve inşasını kolaylaştırır, ortak olanlara dair birlikteliklerde merkezsiz işbirliğini yüreklendirir.

Prensipte Comunes antik çağ bilgeliği, özgür yazılım ya da daha geniş çerçevede özgür kültür ve özgür bilgi gibi ticari değeri bulunmayan ortak şeylere odaklanır. Böylece bu kaynaklar herkes tarafından kullanılabilir, kopyalanabilir, çalışılabilir, değiştirilebilir ya da dağıtılabilir. Bu alanları doğal kaynaklar, genetik (mesela tohumlar) ya da çevre konuları (elektro manyetik alanlar) ile genişletmeyi istiyoruz.

Bu bağlamda, zenginlik son tahlilde ortak alanlara ya da bilgiye konulan yapay sınırlara, dışlamaya dayanır.  Zenginlikle dahil olarak, herkes için ortak olanları birlikte yaratarak ve koruyarak mücadele ediyoruz. Bu ortak olanlardan ne kadar çok insan faydalanırsa onların o kadar değerli olacağına inanıyoruz.

Piyasa kurallarının hüküm sürdüğü, kurgusal kıtlıklar, planlı aşındırmalarla yürüyen bir üretim sürecindeyiz. Bireylerin aynı anda hem üreticisi hem de tüketicisi olduğu başka üretim türlerini cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece üretimlerimiz ortak refahımıza odaklanarak asla  özgürlüklerimizi yapay kısıtlamalarla, kurnazlıklarla kısıtlamayacaktır.

Bu dinamiklerin getirdiği üretim modeline yönelik eleştiriler küresel değişimlerin olduğu günümüzde önem kazanıyor. Bu dinamiklerin insanların özgürlüklerinin desteklenmesiyle birlikte alternatiflerin birlikte inşasında bize yardım edeceğine inanıyoruz.